ANBI

NCDO voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

  • Onze fiscale naam is Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
  • Ons KvK-nummer is 41215665
  • Ons BTW-nummer is NL805217678B01
  • Ons RSIN-nummer is 805217678
  • Onze contactgegevens
  • Ons Jaarverslag

Bestuur
Het bestuur van NCDO wordt gevormd door Jan Bouke Wijbrandi, algemeen directeur. Hij was eerder onder meer lid van de directie van Oxfam Novib (2001 - 2008) en algemeen directeur van UNICEF Nederland (2008 - 2016).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van NCDO bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Drs. Pieter van Geel, van 2007 tot 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. De heer Van Geel was tussen 2002 en 2007 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
  • Drs. Jan Hoekema, voormalig lid van de Tweede Kamer voor D66 en burgemeester van de Gemeente Wassenaar.
  • Mr. Herman Mulder, voormalig Senior Executive Vice President Group Risk Management van de ABN AMRO Bank, lid van de Worldconnectors.