NCDO in liquidatie

In 2017 heeft de NCDO haar werkzaamheden beëindigd.

De stichting NCDO is ontbonden op 20 maart 2023.